1. Για αγορές από 50€ και άνω κερδίζετε εκπτωτικό κουπόνι 5%, από 100€ και άνω κερδίζετε εκπτωτικό κουπόνι 10% και από 200€ και άνω κερδίζετε εκπτωτικό κουπόνι 15%.

2. Κάθε κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουπόνια για την επόμενη παραγγελία σας ή να τα δώσετε σε έναν φίλο.

4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα κουπόνι σε κάθε παραγγελία.

5. Τα κουπόνια δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές. Εφόσον το προϊόν για το οποίο θέλετε να κάνετε χρήση του κουπονιού συμμετέχει σε άλλη προωθητική ενέργεια (π.χ. έκπτωση, επιπλέον δωρεάν προϊόν κλπ.), δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση του εκπτωτικού κουπονιού.

6. Σε περίπτωση εξαργύρωσης του κουπονιού και συνεπακόλουθης ακύρωσης της παραγγελίας, δεν επιστρέφεται η αξία του κουπονιού, είτε σε μερική είτε σε ολική ακύρωση.

7. Η evolutionbody.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της διάρκειας της ενέργειας ή στην ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο.

8. Τα κουπόνια έχουν ορισμένη χρονική ισχύ και δεν θα γίνονται δεκτά προς εξαργύρωση μετά το πέρας της Ημερομηνίας Λήξης που αναγράφεται επάνω στο κάθε κουπόνι.