Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση (δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την παράδοση)
1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή, ήτοι να ακυρώσει τη συναλλαγή αγοραπωλησίας πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μία δήλωση ακύρωσης στην evolutionbody.gr  μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evolutionbody.gr. Η evolutionbody.gr  θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον πελάτη με πίστωση της πιστωτικής του κάρτας, μόνο εφόσον το (αγορασθέν) προϊόν/ (αγορασθέντα) προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής (courier) για παράδοση στον Πελάτη. Εάν έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής, τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους.

Αλλαγή των προϊόντων μετά την παράδοση
2. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιηθείσα αγορά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει μήνυμα στην evolutionbody.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evolutionbody.gr, ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του (βλέπετε χρεώσεις μεταφορικών στην παράγραφο 9).
3. Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά με e-mail, για να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς). Το e-mail θα περιέχει σύνδεσμο που θα οδηγεί στην Ιστοσελίδα πληρωμών του παρόντος Ιστοχώρου, μέσω της οποίας ο Πελάτης θα εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία πληρωμής σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η evolutionbody.gr θα πιστώσει στον Πελάτη τη διαφορά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω.

Επιστροφή προϊόντων μετά την παράδοση
4. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε, έχει περαιτέρω το δικαίωμα να αιτηθεί επιστοφή του προϊόντος κατόπιν συννενόησης με την εταιρία, εντός 15 ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μέσω μήνυμα/e-mail στη evolutionbody.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evolutionbody.gr, ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται ολόκληρο το τίμημα του προϊόντος, ενώ τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη (βλέπετε χρεώσεις μεταφορικών στην παράγραφο 9).

Προθεσμία για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντων
5. Κάθε αίτημα για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Τα αιτήματα για αλλαγή ή για επιστροφή των προϊόντων μετά την περίοδο των 15 ημερολογιακών ημερών γίνονται δεκτά μόνο σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, βάσει των διατάξεων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις πώλησης.

Όροι και προϋποθέσεις για την εγκυρότητα αλλαγής ή επιστροφής προϊόντος
6. Επιστροφή ή αλλαγή ολόκληρου του προϊόντος
Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος του προϊόντος (π.χ. επί αξεσουάρ του προϊόντος).

7. Κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων
Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστρέφεται στον Πελάτη με χρέωση που θα επιβαρύνει τον ίδιο. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην evolutionbody.gr (για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κλπ). Δεν πρέπει να έχουν φορεθεί, να έχουν υποστεί αλλαγές ή να έχουν πλυθεί και οι ταμπέλες πρέπει να παραμένουν πάνω στο προϊόν.

8. Εξαιρέσεις
Στα είδη που αφορούν την υγιεινή σώματος όπως τα εσώρουχα, δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή επιστροφές.

Κόστος παράδοσης για προϊόντα των οποίων ζητείται η επιστροφή ή αλλαγή
9. Τα μεταφορικά για την αποστολή των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων εντός Ελλάδος επιβαρύνουν τον πελάτη  (για εξαιρέσεις βλέπετε παράγραφο 10). Συγκεκριμένα η επιστροφή χρεώνεται με 3,50€ και η αλλαγή με 5,00€. Οι χρεώσεις αυτές ισχύουν μόνο εφόσον η αποστολή των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων πραγματοποιηθεί μέσω της ίδιας εταιρίας ταχυαποστολής με την οποία απεστάλη το προϊόν για πρώτη φορά. Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος προς επιστροφή ή προς αλλαγή με άλλη εταιρία ταχυαποστολής, ο Πελάτης θα χρεώνεται τα έξοδα αποστολής της εκάστοτε εταιρίας ταχυαποστολής της επιλογής του. Ο Πελάτης αποστέλλει μήνυμα στην evolutionbody.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evolutionbody.gr, ζητώντας την επιστροφή ή αλλαγή του προϊόντος.
Για παραγγελίες εκτός Ελλάδας, τα έξοδα αποστολής των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων βαραίνουν τον Πελάτη και καθορίζονται με βάση τη ζώνη χρέωσης στην οποία ανήκει  (για εξαιρέσεις βλέπετε παράγραφο 10).

10. Σε περίπτωση που η επιστροφή ή αλλαγή προϊόντων εντός ή εκτός Ελλάδος ζητείται από τον Πελάτη λόγω σφάλματος της evolutionbody.gr ή αποστολής ελαττωματικού προϊόντος, τότε η επιστροφή ή αντικατάσταση γίνεται με χρέωση της evolutionbody.gr εφόσον αποδεικνύεται ότι το σφάλμα βαραίνει την evolutionbody.gr ή ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό.

11. Για κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται ή για το οποίο ζητείται αλλαγή, ο Πελάτης πρέπει να αποστέλλει μαζί με το προϊόν και το αντίγραφο απόδειξης της αρχικής αγοράς.

Προϋποθέσεις για την επιστροφή ή αλλαγή προϊόντων
12. Αφού η evolutionbody.gr λάβει τα προϊόντα που σκοπεύετε να επιστρέψετε ή να ανταλλάξετε, θα τα επιθεωρήσει για να ελέγξει ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις σχετικά με την κατάσταση των προϊόντων και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην επιστροφή του τιμήματος προϊόντος ή στην αποστολή των προϊόντων αντικατάστασης.


13. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η evolutionbody.gr δικαιούται είτε (α) να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα από τον Πελάτη, και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή, ή την αλλαγή του προϊόντος, είτε (β) (ιδίως στην περίπτωση προϊόντων που δεν επιστρέφονται άθικτα, που έχουν φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί) να δεχθεί την αλλαγή ή επιστροφή και ταυτόχρονα να αξιώσει αποζημίωση από τον Πελάτη κατά την αξία των ελαττωμάτων του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Επιστροφή τιμήματος
14. Μόλις η evolutionbody.gr λάβει αίτημα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος και εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πιστώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη με το σχετικό ποσό. Για την επεξεργασία του αιτήματος και την πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής απαιτούνται συνήθως 7 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του επιστραφέντος προϊόντος στην evolutionbody.gr. Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής. Στην περίπτωση που προβλέπεται στο σημείο 13(β), η evolutionbody.gr δικαιούται αποζημίωση για ελαττώματα των επιστραφέντων προϊόντων και έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το σχετικό ποσό της αξιούμενης αποζημίωσης με το προς επιστροφή τίμημα.